výrobci

Danfoss

Danfoss IA (průmyslová regulace) pokrývá široký trh v rámci různorodých odvětví. Elektromagnetické ventily (solenoidy) pro ovládání topných plynů, vody i páry, termostaty kapilárové i prostorové, tlakové spínače a presostaty, regulátory tlaku, regulátory diferenčního tlaku, snímače tlaku, frekvenční měniče.

Danfoss HPP (vysokotlaká čerpadla) je průkopníkem vývoje axiálních pístových čerpadel pro náročné hydraulické aplikace v celé řadě průmyslových odvětví. Danfoss je světovým lídrem v technologii axiálních pístových čerpadel pro čerpadla vyrobená z nerezové oceli a uhlíkově vyztuženého PEEK, což přináší všechny výhody kladných objemových čerpadel pro aplikace, které vyžadují kapalinu při vysokém tlaku.

Danfoss HE (dálkové vytápění) je světovou jedničkou v oboru topných systémů. Nabízí široké spektrum komponentů a řešení pro výrobu, distribuci a využití tepla k vytápění obytných i kancelářských budov při dosažení maximálního komfortu a úspor energie. Regulační systémy pro topení a vzduchotechniku, ekvitermní regulátory.

Danfoss Drives (frekvenční měniče) nabízí frekvenční měniče VLT ve výkonovém rozsahu do 5,3 MW. Tyto měniče jsou vybaveny řadou integrovaných funkcí, zvyšují energetickou účinnost, snižují náklady a optimalizují produktivitu procesů. Měniče Danfoss poskytují optimalizované řízení procesů pro specializované aplikace ve specifických průmyslových odvětvích.

Belimo

Společnost Belimo je světovou špičkou v technologii regulačních pohonů a inovativních ventilových řešení pro topení, ventilaci a klimatizaci. Servopohony firmy Belimo se dodávají s ovládáním otevřeno-zavřeno, spojitým a 3-bodovým pro napájecí napětí AC/DC 24 V a 110 V/230 V. Flexibilní typy MF a typy s komunikací Bus MP je možné individuálně parametrizovat. Speciální požární a odkuřovací klapkové pohony zvyšují bezpečnost, systémy regulace pro zařízení s průtokem vzduchu umožňují individuální komfort. Novodobá řešení ventilů snižují náklady a spotřebu energií.

S novým, vlastním a kompletním sortimentem čidel Vám firma Belimo nabízí všechny prvky HVAC z jedné ruky. Čidla pro měření teploty, vlhkosti, kvality vzduchu a tlaku jsou koncipovány pro dosažení bezproblémové kompatibility se všemi důležitými automatizačními systémy budov.

Bd Sensors

Společnost BD Sensors vyrábí elektronické přístroje k měření tlaku od 0,1 mbar do 6000 bar. Tlakové senzory, snímače tlaku, převodníky tlaku, elektronické tlakové spínače, snímače tlaku s displejem a spínacími výstupy, hydrostatické ponorné sondy, zobrazovací a vyhodnocovací přístroje.

Dilatoflex

Pryžové kompenzátory DILATOFLEX vyrábí společnost SumiRiko Industry France SAS. Společnost je světovým lídrem na trhu s komponenty a systémy souvisejícími s vibracemi v auto-motive průmyslu. SumiRiko Industry France SAS je primárním vývojářem a výrobcem pryžových materiálů pro kompenzátory. Značka DILATOFLEX představuje nejmodernější a nejkvalitnější technologie na trhu s pryžovými kompenzátory.

Triton

Společnost je dodavatelem průmyslových přístrojů pro měření a regulaci se zaměřením na oblast přístrojů určených pro kontrolu výšky hladiny kapalin v zásobnících, rezervoárech, technologických nádržích čistíren odpadních vod, čerpacích stanicích, vodojemech a ostatních technologických zásobnících kapalin. Základním sortimentem jsou kvalitní plovákové spínače hladiny, které jsou hojně aplikovaným regulačním a ovládacím prvkem.

Regmet

Hlavní náplní činnosti společnosti je výroba měřicí techniky především v segmentu měření teploty. Sortimentní skladbu tvoří zejména snímače teploty, převodníky a elektronické termostaty. Společnost se ve svých aktivitách s ohledem na potřeby zákazníků zaměřuje na vysokou technickou úroveň svých výrobků. Vzhledem k zavedené organizaci vývojových a výrobních činností je firma schopna pružně reagovat na požadavky zákazníků a při dodržení krátkých termínů dodávat i nestandardní zákaznická provedení požadovaných výrobků.